Video

Seglar Arne

Seglarkurser för Vuxna i Sundsvall

Sommaren 2020


10% rabatt

på kursavgift

före 31mars!

Anmälan /info:

Arne Kappinen Tel. +4670 322 02 28

e-mail: arne.kappinen@seglararne.se

Copyright © All Rights Reserved